Dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają wystarczających środków własnych na realizację projektu, istnieje wiele dostępnych i, co najważniejsze, kwalifikowanych z punktu widzenia regulacji unijnych instrumentów zewnętrznego finansowania.

Leasing jest szczególnie atrakcyjną formą dokapitalizowania inwestycji z kilku powodów. Po pierwsze, jest łatwiej dostępny niż inne formy finansowania projektów. Szczególnie małe podmioty lub firmy o krótkiej historii działalności mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu czy pożyczki ze względu na wysokie wymagania banków w zakresie oceny wiarygodności czy zdolności kredytowej. Trudność może sprawiać też obowiązek ustanawiania zabezpieczeń na rzecz zaciąganych zobowiązań. W przypadku leasingu (gdy leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego przez cały okres umowy) możliwe jest odstąpienie od większości zabezpieczeń.

Po drugie, skróceniu ulega okres oczekiwania na decyzję o sfinansowaniu inwestycji, a procedury oceny zdolności spłaty zobowiązań przez przedsiębiorcę oraz podpisywania umowy są uproszczone. Czas przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych odgrywa istotną rolę, szczególnie gdy wraz z wnioskiem o dofinansowanie musi przedstawić promesę sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, a nabór wniosków jest zamykany w określonym dla programu terminie.

Trzecim powodem są oczywiście korzyści podatkowe, jakie odnosi przedsiębiorca, decydując się na leasing. Mając do dyspozycji różne rodzaje leasingu, firma może zoptymalizować własną sytuację podatkową, ustalając, czy chce wykazać wyższe koszty w krótszym czasie (wybierając np. leasing operacyjny), czy też korzystniej z punktu widzenia niskiego poziomu osiąganych przez niego dochodów zdecydować się na leasing finansowy.

Istnieje jeszcze jedna istotna korzyść. Otóż zaangażowanie leasingu w system dystrybucji środków unijnych zapewnia dodatkowy poziom oceny wykonalności techniczno-ekonomicznej projektów. Potwierdzenie pozytywnej oceny ekonomicznej projektu poprzez wydanie przez leasingodawcę promesy zawarcia umowy wpływa na to, że administracja publiczna przychylniej patrzy na wniosek i nie przeprowadza już tak wnikliwej analizy wykonalności finansowej projektu jak dla przedsięwzięcia finansowanego wyłącznie ze środków własnych przedsiębiorcy.

Dzięki tym wszystkim ułatwieniom więcej firm skorzysta z unijnej pomocy.

RENATA BUGAŁA

ekspert Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, doradca ds. europejskich w MDDP Michalik Dłuska, Dziedzic i Partnerzy