■  Wyniki branży leasingowej w 2006 roku były bardzo dobre. Czy prognozy na ten rok również zakładają tak dynamiczny wzrost?

- W 2006 roku rynek odnotował ponad 30-proc. wzrost, w części ruchomości nawet 40-proc., przy dynamice PKB na poziomie 6 proc., a inwestycji ok. 16-17 proc. Dane te dobrze wróżyły branży leasingowej na 2007 rok. Już styczeń wyraźnie to pokazał, a z każdym mijającym miesiącem jest coraz lepiej. W I kwartale 2007 r. wartość rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła 6,9 mld zł, co stanowi wzrost o 83,4 proc. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Możemy zatem oczekiwać przekroczenia historycznej granicy 30 mld zł na koniec tego roku.

■  Jakie czynniki mają największy wpływ na rozwój rynku leasingu?

- Najsilniejszy wpływ ma wysoka koniunktura gospodarcza, której podstawowym motorem są inwestycje. Od ubiegłego roku notuje się niemal 20-proc. wzrost inwestycji, a ponieważ leasing jest z nim mocno związany, także i on bije kolejne rekordy. Innym czynnikiem jest wzrost znajomości leasingu jako produktu finansowego. Jeszcze do niedawna kredyt był podstawowym sposobem finansowania, teraz przedsiębiorcy są już bardziej świadomi możliwości i korzyści podatkowych, jakie niesie leasing.

■  Które branże rozwijają się najszybciej, czy można wskazać wyraźnego lidera?

- Najszybciej rozwija się leasing maszyn. Sprzyja temu wspomniany wzrost gospodarki, który napędza koniunkturę branży budowlanej, a przedsiębiorstwa zaczynają inwestować w sprzęt, sięgając właśnie po leasing jako formę jego finansowania. Wpływ na znaczny wzrost sektora budowlanego będzie miał też fakt organizacji przez Polskę i Ukrainę mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Już teraz mówi się, że będzie to potężny boom budowlany. Nie da się ukryć, że branża leasingowa widzi tutaj szansę na znaczny wzrost portfela umów dotyczących leasingu sprzętu budowlanego.

■  Polscy parlamentarzyści często zmieniają przepisy prawa dotyczące leasingu. Jak wpływa to na rynek?

- Leasing jest bardzo wrażliwy na złe i niestabilne prawo. Zmiany regulacyjne nie sprzyjają jego rozwojowi, zwłaszcza w obszarze leasingu samochodów osobowych, którego zmian opodatkowania ustawodawca dokonuje wręcz regularnie, utrwalając wrażenie niestabilności reguł i niepewności. Dodajmy, że najczęściej są to zmiany niekorzystne bądź dla firm leasingowych, bądź klientów. Jednak żeby ożywić rynek leasingowy zdecydowanie należałoby zmienić zapis mówiący o odpisie VAT przy zakupie pojazdów przez podmioty gospodarcze i w konsekwencji rozliczenie kosztów paliwa i eksploatacji.

■  Reprezentantem interesów branży jest Związek Przedsiębiorstw Leasingowych. Jakie korzystne dla branży rozwiązania udało się wywalczyć?

- Głównym zadaniem Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL) jest samoorganizacja branży oraz reprezentowanie jej interesów wobec organów administracji publicznej i samorządowej. Jako organizacja zrzeszająca firmy leasingowe mające 95-proc. udział w rynku aktywnie angażujemy się we wszystkie działania mające na celu wprowadzenie zmian regulacji prawnopodatkowych korzystnych dla branży. Przedstawiciele ZPL utrzymują stałe kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. Ostatnio Ministerstwo Finansów zaprosiło ZPL do udziału w Radzie Rozwoju Rynku Finansowego w Polsce. Jesteśmy aktywnym członkiem europejskiej organizacji firm leasingowych Leaseurope.

Opracowanie EC

■  MIECZYSŁAW GROSZEK

absolwent SGPiS (obecnie SGH), od 21 kwietnia 2006 r. przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, od 2002 roku prezes zarządu BRE Leasing, autor wielu publikacji naukowych