Na rynku ruchomości w I kwartale najdynamiczniej rozwijał się leasing środków transportu drogowego - 4,2 mld zł (wzrost o ponad 75 proc.), z czego 1,4 mld zł dotyczyło lasingu samochodów osobowych, a 1,7 mld zł ciągników siodłowych wraz z naczepami i przyczepami. Dobre wyniki w tym sektorze to także efekt ożywienia branży motoryzacyjnej.
Dotychczasowy marazm na rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych - wynikający z decyzji administracyjnych dotyczących m.in. ograniczeń w rozliczeniach VAT, zmiany definicji samochodów osobowych, skutkującej zwiększeniem kosztów przedsiębiorstw, jak też stanu regulacji dotyczących importu aut - został przełamany.
Bardzo dynamicznie rozwija się też rynek leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych (wzrost o 70 proc.). Największy, 37-proc. udział w tym portfelu mają maszyny i urządzenia budowlane. Boom na rynku mieszkaniowym oraz bardzo dobre perspektywy rozwoju gospodarczego sprawiają, że rynek usług budowlano-montażowych rozwija się w zawrotnym tempie.
Również wyniki rynku leasingu nieruchomości potwierdziły, iż jest to rynek w dużej mierze nieprzewidywalny. Rok 2006 zamknął się 17-proc. spadkiem wartości nowego portfela, a po I kwartale 2007 r. notujemy prawie pięciokrotny wzrost.
Uzyskane przez branżę wyniki sprawiają, że firmy leasingowe bardzo optymistycznie patrzą w przyszłość. W tym roku po raz pierwszy Leaseurope, organizacja zrzeszająca narodowe związki firm leasingowych i wynajmu krótko- i długoterminowego z Europy, wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorstw Leasingowych opracowała Polski Barometr Leasingu. Indeks ten pokazuje, jakie są oczekiwania przedsiębiorstw leasingowych co do poziomu spodziewanej koniunktury. W skali od 0 do 70 poziom polskiego indeksu wyniósł na koniec 2006 roku 65 pkt, co plasuje go na drugim miejscu w Europie.
ANDRZEJ SUGAJSKI
dyrektor w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych
Andrzej Sugajski, dyrektor w Związku Przedsiębiorstw Leasingowych / DGP