Banki hipoteczne mają ograniczenia ustawowe: mogą udzielić kredytu maksymalnie do 100 proc. wartości bankowo-hipotecznej, czyli w praktyce do 90-95 proc. wartości rynkowej nieruchomości. Utrudnia to konkurencję z bankami uniwersalnymi, które finansują nawet 130 proc. wartości kupowanego lokum.

Trudno o indywidualnych

BRE Bank Hipoteczny oferuje więc kredyty na finansowanie projektów deweloperskich zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych oraz kredytowanie samorządów.

- Jesteśmy bankiem specjalistycznym, obsługujemy małych i średnich klientów, a nasz limit koncentracji wynosi około 80 mln zł. To oznacza, że nie finansujemy bardzo dużych projektów - mówi Piotr Cyburt, prezes BRE Banku Hipotecznego.

BRE Bank Hipoteczny oprócz projektów deweloperskich koncentruje się na finansowaniu samorządów, a w 2004 roku zrezygnował z udzielania kredytów mieszkaniowych klientom indywidualnym. Inaczej niż BPH Bank Hipoteczny, który nadal operuje w tym segmencie rynku.

- Będziemy się rozwijać zarówno w segmencie kredytów mieszkaniowych dla indywidualnych klientów, jak i finansowania nieruchomości komercyjnych, w tym także projektów deweloperskich. Zakładamy, że w całym roku 2007 kwota kredytów mieszkaniowych sięgnie 400 mln zł, a w segmencie projektów komercyjnych będzie to około 500 mln zł - zapowiada Jolanta Gładyś, wiceprezes BPH Banku Hipotecznego.

BRE Bank Hipoteczny planuje, że w całym 2007 roku udzieli nowych kredytów na łączną kwotę 1,3 mld zł, z czego około 75 proc. będzie przeznaczone na finansowanie projektów deweloperskich, a pozostałą część będą stanowić kredyty dla samorządów.

Kredyty długoterminowe są refinansowane listami zastawnymi hipotecznymi lub publicznymi, czyli gwarantowanymi przez Skarb Państwa.

- Chcemy zrefinansować rosnący portfel kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego, którego łączna kwota sięga 500 mln zł. Dlatego przygotowujemy emisję publicznych listów zastawnych. Program opiewa na kwotę 2 mld zł i jest rozłożony na kilka lat. Planujemy emisję publicznych listów zastawnych pod koniec lipca, na kwotę 250 mln zł, a na jesieni bank wyemituje kolejną transzę, o wartości 150 mln zł, w tym samym czasie chcemy zorganizować emisję hipotecznych listów zastawnych na kwotę 150 mln zł - dodaje Piotr Cyburt.

Portfele rosną wolno

BPH Bank Hipoteczny, który w tym roku przeprowadził emisję na 100 mln zł, nie wyklucza kolejnej.

Portfele kredytowe banków hipotecznych nie rosną tak szybko jak banków uniwersalnych. Dodatkowo klienci banków hipotecznych, którzy brali kredyty w latach 2001-2002 na budowę nieruchomości, w ostatnich dwóch latach realizowali zyski sprzedając nieruchomości i spłacali kredyt. Trzeci na rynku Śląski Bank Hipoteczny prowadzi działalność na niewielką skalę i nie podaje planów sprzedażowych. Wiadomo jedynie, że w I kwartale 2007 r. udzielił kredytów na kwotę 102 mln zł.

ZE STRONY PRAWA

Banki hipoteczne są instytucjami specjalistycznymi, działającymi głównie w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz prawo bankowe. Kwota pojedynczego kredytu nie może przekraczać wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości. Banki hipoteczne jako jedyne mogą emitować listy zastawne: hipoteczne listy zastawne, których podstawę (zabezpieczenie) emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami oraz publiczne listy zastawne zabezpieczane wierzytelności banku hipotecznego z gwarancją lub poręczeniem takich instytucji jak NBP czy EBC.

Monika Krześniak

monika.krzesniak@infor.pl