Bardzo dobra koniunktura gospodarcza sprzyja inwestycjom firm, a te coraz chętniej sięgają po leasing jako sposób ich finansowania. W I kwartale 2007 r. wysoką dynamikę wzrostu odnotowano w każdym segmencie leasingu. W porównaniu z I kwartałem 2006 r. największy wzrost - 70,3 proc. - odnotowano w segmencie maszyn i urządzeń przemysłowych. Firmy wyleasingowały sprzęt o wartości 1,8 mld zł. Nie bez powodu największym zainteresowaniem leasing maszyn i urządzeń cieszy się wśród firm z branży budowlanej (37-proc. udział) i poligraficznej (ponad 6 proc.). Koniunktura w tych branżach już dawno nie była tak dobra i należy spodziewać się rosnącego zainteresowania leasingiem ze strony tych firm.

Więcej inwestycji

Po trwającym kilka lat kryzysie dla firm budowlanych szykują się tłuste lata. Do wybudowania są nie tylko mieszkania, których deficyt szacowany jest na 1-1,5 mln. Dodatkowego impulsu do rozwoju branży budowlanej dała informacja o organizacji przez Polskę finałów EURO 2012, co oznaczać będzie zdynamizowanie inwestycji infrastrukturalnych. Eksperci Domu Inwestycyjnego BRE przewidują, że średnioroczny wzrost rynku budowlano-montażowego wyniesie 8-11 proc. rocznie. Najszybciej rozwijać się będzie sektor drogowy i mieszkaniowy. W sektorze drogowym inwestycje mogą sięgać 9 mld zł rocznie, w mieszkaniówce aż 20 mld zł. Rozwijać się też będzie budownictwo komercyjne - biurowce, centra handlowo-usługowe, obiekty magazynowe, gdzie inwestycje mogą wynieść 4 mld zł rocznie.

Branżę poligraficzną też czeka dobry okres. Jak wynika z danych Polskiej Izby Druku, w kraju działa aktywnie około 4 tys. drukarń. Tylko 300 spośród nich to zakłady duże lub średnie. Mikrofirmy stanowią aż 89 proc. wszystkich zakładów poligraficznych. Małych firm, zatrudniających od dziesięciu do 49 osób, jest ponad 8,2 proc. Szacuje się, że wartość produkcji polskiego rynku poligraficznego w 2006 roku wyniosła około 6 mld zł i będzie rosła.

Atrakcyjny leasing

Firmy będą więc zmuszone inwestować, a leasing wydaje się być bardzo atrakcyjnym sposobem finansowania. Zalet ma co najmniej kilka. Jest bardziej dostępny od kredytu bankowego. Leasingodawcy mają mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń. Łagodniejsze jest też podejście do firm krócej działających. Żeby uzyskać kredyt inwestycyjny, firmy muszą prowadzić działalność gospodarczą co najmniej rok.

Porównanie kosztów leasingu i kredytu również przemawia na rzecz tej pierwszej formy finansowania. Nie chodzi tu o koszty nominalne, czyli sumę wszystkich opłat, które ponosi przedsiębiorca, ale o korzyści podatkowe. Korzystając z leasingu maszyn i urządzeń, w koszty uzyskania przychodu można wliczyć wszystkie opłaty leasingowe oraz 100 proc. VAT

LEASING DOPASOWANY DO SEZONOWOŚCI PRZYCHODÓW

Zdarza się, że firmy leasingowe oferują tak dobre warunki, że nawet nominalnie (suma spłat) leasing jest tańszy niż kredyt. Ma to szczególne znaczenie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie otrzymują tak dobrych warunków kredytu jak duże firmy. Dodatkowym atutem leasingu są też mniejsze wymagania przy zawieraniu umowy. Inaczej niż w kredycie firmy mogą dopasować harmonogram spłat rat leasingowych do sezonowości prowadzonej działalności.

MACIEJ BEDNAREK

maciej.bednarek@infor.pl