Pekao będzie czwartym podmiotem, który na podstawie umowy z BGK zacznie udzielać kredytów mieszkaniowych z dopłatami do odsetek, w ramach rządowego programu Rodzina na Swoim.

- To zachęta dla klientów, którzy chcą skorzystać z naszych kredytów hipotecznych - mówi Robert Moreń z Pekao.

Od stycznia preferencyjne kredyty są w ofercie PKO BP, od lutego oferują je Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kre-dytowe, a od maja Gospodarczy Bank Wielkopolski. Kwota udzielonych kredytów jest niewielka. PKO BP według danych na 21 maja udzielił niemal 1,2 tys. kredytów, na kwotę 111 mln zł. Liczba złożonych wniosków sięgnęła 1,9 tys. SKOK-i nie podają żadnych danych dotyczących zainteresowania kredytów z dopłatami.

Preferencyjny kredyt można zaciągnąć tylko w złotych. Przez osiem lat Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaca z budżetu do każdego kredytu połowę tzw. stawki referencyjnej ustalanej na podstawie przeciętnej stopy trzymiesięcznej stawki WIBOR (obecnie 4,45 proc.) powiększonej o 2 pkt proc.

Kredytem z dopłatą można sfinansować mieszkanie do 75 mkw. lub dom do 140 mkw. Dopłata będzie przysługiwać jedynie na 50 mkw. mieszkania i 70 mkw. domu.

Bardzo poważnym ograniczeniem, które utrudnia, a w dużych miastach wręcz uniemożliwia skorzystanie z dopłat, jest określony limit ceny nabywanego mieszkania. Do ustalenia limitu wykorzystuje się tzw. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Przykładowo maksymalna cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, uprawniająca do skorzystania z dopłat, wynosi 4,88 tys. zł. W przypadku Wrocławia to 2,89 tys. zł. Zakup mieszkania za taką cenę w obu miastach jest praktycznie niemożliwy.

Górne limity cen mają więc być podniesione, Sejm pracuje nad nowelizacją odpowiednich przepisów. Po zmianach dla Warszawy limit ma wynosić 6,34 tys. zł, a we Wrocławiu wzrośnie do 3,76 tys. zł. To i tak może być za mało. Zdaniem ekspertów, biorąc pod uwagę rynkowe ceny mieszkań, zmiana wskaźników ułatwi dostęp do kredytów przede wszystkim mieszkańcom średnich i mniejszych miast.

111 mln zł kwota udzielonych przez PKO BP kredytów z dopłatami

GDZIE SZUKAĆ KREDYTU Z DOPŁATAMI

Wnioski można składać w placówkach PKO BP, SKOK, Gospodarczego Banku Wielkopolski, a wkrótce w oddziałach: Pekao, Banku Pocztowego i Banku Polskiej Spółdzielczości.

Więcej www.bgk.com.pl/fundusze/rns/rns instytucje.jsp

ZE STRONY PRAWA

Projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje podwyższenie o 30 proc. wskaźnika ceny metra kwadratowego mieszkania lub domu, umożliwiającego uzyskanie preferencyjnego kredytu. Obecnie, by otrzymać taki kredyt, cena mieszkania lub koszt budowy domu nie może przekroczyć podawanych przez GUS średnich kosztów budowy w danym województwie lub mieście wojewódzkim. Projekt jest obecnie na etapie prac sejmowej Komisji Infrastruktury. AJ

MONIKA KRZEŚNIAK

monika.krzesniak@infor.pl