Bank Zachodni WBK zwiększa o 0,25 pp oprocentowanie standardowych lokat terminowych o oprocentowaniu stałym, lokat IMPET, lokat o oprocentowaniu zmiennym. Równocześnie podwyższy także o 0,25 pkt proc. stawki dla kont osobistych Prestiż i VIP, które od dziś są oprocentowane odpowiednio 0,75 proc. i 1,25 proc.

ING Bank Śląski podwyższa oprocentowanie dla Otwartego Konta Oszczędnościowego i lokat terminowych o stałej stopie procentowej dla klientów indywidualnych i dla małych firm. Podwyżka oprocentowania dla lokat i depozytów w złotych wynosi 0,25 pkt proc. Po zmianie oprocentowanie Otwartego Konta Oszczędnościowego wynosi w zależności od zgromadzonej kwoty od 3,50 do 3,75 proc.

BZ WBK stawki dla swojego konta oszczędnościowego podniósł kilka dni temu (o 0,25 pkt proc.).

Z kolei Nordea Bank podniósł oprocentowanie polisy lokacyjnej Nordea Profit Plus. Nowa taryfa dla 12-miesięcznej polisy odpowiada lokacie, której oprocentowanie wynosi 5,30 proc., a dla polisy 6-miesięcznej odpowiada lokacie na 4,80 proc. Zyski z polisy lokacyjnej są wolne od tzw. podatku Belki

MONIKA KRZEŚNIAK

monika.krzesniak@infor.pl