"Niemniej jednak należy wskazać, że poprzez wprowadzenie proponowanej zmiany zaistnieje efekt mnożnikowy dzięki zwiększeniu popytu konsumpcyjnego, który spowoduje wzrost dochodów budżetowych z podatków obciążających sprzedaż detaliczną w wysokości 9 proc. wszystkich wydatkowanych kwot" - dodano.

Ustawa zakładająca podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 3.091 zł do 8.000 zł ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.