"Prognozowana na rok 2016 kwota wpływów z tego podatku, bez uwzględnienia zwiększonej kwoty odliczanej od podatku na podstawie projektowanej ustawy, wynosiłaby 74 mld zł, w tym dochody budżetu państwa 42 mld zł. Skutek zmniejszenia wpływów w wyniku zwiększenia kwoty wolnej od podatku będzie wynosił 15,58 mld zł, w tym dla dochodów budżetu państwa 8,72 mld zł" - napisano.

"Niemniej jednak należy wskazać, że poprzez wprowadzenie proponowanej zmiany zaistnieje efekt mnożnikowy dzięki zwiększeniu popytu konsumpcyjnego, który spowoduje wzrost dochodów budżetowych z podatków obciążających sprzedaż detaliczną w wysokości 9 proc. wszystkich wydatkowanych kwot" - dodano.

Ustawa zakładająca podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 3.091 zł do 8.000 zł ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.