Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2008 roku wzrosło wobec lipca o 1,2 proc., czyli o 6.319,5 mln zł i wyniosło 514.729,8 mln zł - podało Ministerstwo Finansów.

Od początku roku dług wzrósł o 2,6 proc., czyli o 13.198,8 mln zł.

Zadłużenie krajowe wyniosło w sierpniu 394.940,1 mln zł, czyli wzrosło o 66,3 mln zł (0,0 proc.) wobec lipca. Od początku roku wzrosło o 14.530,8 mln zł (3,8 proc.).

Zadłużenie zagraniczne w sierpniu wyniosło 119.789,7 mln zł, czyli wzrosło o 6.253,2 mln zł (5,5 proc.) wobec lipca. Od początku roku spadło o 1.332,1 mln zł (1,1 proc.).

Na koniec sierpnia 2008 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,29 lat (tak jak w lipcu).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,71 lat.