Prezes Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) Ludwik Sobolewski uważa, że ostatnie silne spadki na giełdzie nie są przesłanką do zawieszenia notowań.

"Nie ma takiej potrzeby. Nie byliśmy dotąd na takim poziomie spadków, który by to uzasadniał" - powiedział Sobolewski na dzisiejszej konferencji.

Dodał, że decyzja o zawieszeniu byłaby nieuzasadniona, także dlatego że na rynku panuje bardzo duża zmienność.

"Nie należy polskiego rynku zaliczać do tych rynków, które mają problemy gospodarcze"

Zdaniem prezesa GPW, nie należy polskiego rynku zaliczać do tych rynków, które mają problemy gospodarcze.

"Według naszych obserwacji, inwestorzy międzynarodowi wrzucili polską gospodarkę do niewłaściwego koszyka. Polska gospodarka i polska giełda mają miejsce w koszyku tych gospodarek, które z dużym powodzeniem opierają się kryzysowi finansowemu" - powiedział.

Dziś notowania na warszawskim parkiecie zakończyły się spadkiem WIG 20 o 6,35 proc., do poziomu 1.779,09 pkt. W ciągu dnia indeks spadał nawet o ponad 9 proc.

Wyprzedaż na warszawskim parkiecie spowodowały obawy inwestorów zagranicznych, iż kryzys nie ominie także krajów Europy Środkowej.