Tempo wzrostu gospodarczego w III kwartale wyniosło około 5 proc. Resort finansów nie koryguje na razie prognoz 5,5-proc. wzrostu w całym roku - poinformowała wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

"W oparciu o wrześniowe dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oczekujemy, że tempo wzrostu PKB w III kwartale wyniesie ok. 5 proc. W chwili obecnej brak podstaw do rewizji wzrostu PKB w 2008" - poinformowała Zajdel-Kurowska.

"Ewentualna korekta prognoz wzrostu będzie odpowiedzią na trendy w IV kwartale" - dodała wiceminister.

GUS podał dziś, że produkcja przemysłowa we wrześniu 2008 roku wzrosła o 7,0 proc. rok do roku, po spadku o 3,7 proc. rdr w sierpniu 2008 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 17,4 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w IX 2008 rdr o 3,5 proc., a mdm w IX wzrosła o 3,0 proc.