Sławomir Skrzypek, prezes NBP, chce zwiększyć kontrolę nad strategicznym zarządzaniem bankiem centralnym Zarząd Narodowego Banku Polskiego planuje stworzyć strategię optymalizacji zarządzania NBP i w tym celu utworzy od 1 marca nową jednostkę analityczno-badawczą – zespół do spraw zarządzania strategicznego.
Zespół strategiczny
– Zespół będzie odpowiadał za opracowanie rekomendacji dla zarządu NBP, zawierających propozycje działań, mających na celu realizację założeń strategii – poinformowano GP w NBP. Kierownik zespołu ma zostać powołany 1 marca. Strategia ma być wieloletnim programem i doprowadzić do podwyższenia efektywności funkcjonowania banku, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie oraz dostosowując NBP do zmian rynkowych w zakresie metod nowoczesnego zarządzania instytucjami. Według byłego wiceprezesa NBP Andrzeja Bratkowskiego, pod hasłem strategii może jednak kryć się chęć dokonania głębokich zmian kadrowych. – W ramach strategii można zmieniać wiele rzeczy w banku i zrobić reorganizację tej instytucji. Zwykle nad strategią pracowali ludzie z gabinetu prezesa i przedstawiciele poszczególnych departamentów – mówi Bratkowski. – Z banku trudno jest zwolnić ludzi. Więc może ewentualna reorganizacja będzie okazją do dużych zmian kadrowych i wprowadzenie nowych ludzi nie pod hasłem czystki personalnej, ale reorganizacji – dodaje. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, wskazuje, że ten zespół być może ma poprawić techniki zarządzania operacyjnego.
KTÓRE DEPARTAMENTY PODLEGAJĄ DZIŚ PREZESOWI NBP

■ Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ■ Biuro Badań Makroekonomicznych ■ Departament Komunikacji Społecznej ■ Departament Audytu Wewnętrznego ■ Departament Prawny ■ Departament Kadr ■ Departament Administracji ■ Departament Informatyki i Telekomunikacji ■ Departament Ochrony ■ Gabinet Prezesa
– Jeśli to ma być instytucja nowoczesna, to powinna stosować bardzo nowoczesne techniki zarządzania. Pytanie, czy w tej chwili są stosowane – mówi Jankowiak. – Poza tym ciekawe, jakiego rodzaju techniki zarządzania operacyjnego są stosowane obecnie, czy jest zarządzanie przez cele, jaki jest sposób obiegu informacji i sprawozdawczości, jaki jest system motywacyjny. To są sprawy techniczne, o których taki zespół może decydować – dodaje Janusz Jankowiak.
Personalne zmiany w NBP
Powołanie zespołu to już kolejna ze zmian w NBP po objęciu na początku stycznia przez Sławomira Skrzypka stanowiska prezesa. Skrzypek wymienił m.in. swojego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego, w której Jerzego Pruskiego zastąpił Krzysztof Rybiński (przejął też od prezesa nadzór nad departamentem zarządzania ryzykiem finansowym i departamentem zagranicznym). Prezes odwołał też jednego z członków zarządu i wymienił m.in. szefową departamentu kadr NBP.