PZU wstrzymało prace nad propozycją Eureko zakupu spółek na Litwie i Ukrainie. – Ta oferta, która nie jest w rzeczywistości ofertą, miała tylko charakter medialny – mówił Jaromir Netzel, prezes PZU, posłom z sejmowej Komisji Skarbu, gdy ci pytali go o losy zagranicznych spółek. Dodał, że Eureko w swojej propozycji z 3 stycznia 2007 r. określiło termin ważności oferty do 31 stycznia. Władze PZU poprosiły o jego przedłużenie, ale, jak stwierdził Netzel, dostał tylko pismo, że Eureko jest gotowe przedłużyć ten termin, ale nie potraktował tego jako oficjalną informację o przedłużeniu oferty. – Eureko przesłało do PZU pismo, w którym przedłuża termin ważności oferty do 5 marca. Interpretacja tego listu przez władze PZU dowodzi jedynie, że zarząd unika merytorycznego ustosunkowania się do tej kwestii – komentuje Michał Nastula, prezes Eureko Polska. Dodał, że Eureko złożyło bardzo poważną ofertę zarządowi PZU i oczekuje merytorycznej odpowiedzi władz spółki.
300 mln zł Jaromir Netzel, prezes PZU, szacuje straty związane ze spółkami zagranicznymi
Przypomnijmy, że wcześniej Netzel wielokrotnie ogłaszał, że to chybiona inwestycja, a straty z nią związane to około 300 mln zł. Odpowiedzialnością za nią obarczał Eureko, które dążyło do zaangażowania na tych rynkach, ale samo nie zainwestowało swoich środków. W tej sytuacji Eureko złożyło wstępną ofertę zakupu obu spółek. Chciało przy tym zachować ich nazwy (PZU Ukraina i PZU Litwa) o zobowiązania PZU, że nie podejmie działalności konkurencyjnej. – Jeżeli obecne kierownictwo PZU rzeczywiście uważa, że grupa poniosła straty, powinno niezwłocznie przyjąć tę ofertę, gdyż pozwoliłoby to nie tylko uniknąć dalszych nakładów, ale również zrealizować zysk z inwestycji – pisał wówczas Ernst Jansen, wiceprezes Eureko, w liście do Wojciech Jasińskiego, ministra skarbu. Dodawał, że gdy sytuacja wokół PZU się ustabilizuje i Eureko przejmie nad PZU kontrolę, Eureko gotowe jest przenieść spółki z powrotem do PZU.