Przepisy prawa chronią nas przed niekontrolowanym transferem zysków z polskich banków za granicę. Są jednak możliwości transferu do zagrożonych upadkiem zagranicznych firm-matek. Nadzór bankowy będzie sprawdzał transakcje banków.
ANALIZA
Tylko dywidenda pozwala transferować zyski banków za granicę. Jednak to nie oznacza, że banki w inny sposób nie mogą wspierać spółek- -matek, które w danym momencie mają problemy finansowe. Spółki publiczne, a takimi jest większość dużych banków, mają obowiązek w kwartalnych bilansach informować o wszystkich większych operacjach finansowych.