Komisja Europejska zdecydowała, że sześć projektów infrastrukturalnych dostanie 280 mln euro dofinansowania z Funduszu Spójności. Łącznie z tego funduszu jest już współfinansowanych 130 inwestycji o wartości 7,8 mld euro. Wysokość unijnych dotacji przekracza 5,6 mld euro. Największym projektem, który dzięki decyzji KE dostanie wsparcie finansowe, jest budowa ponad 26-kilometrowego odcinka autostrady A1 Bełk-Gorzyczki. Według Łukasza Dybkowskiego z biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wniosek o dofinansowanie tego fragmentu trasy został złożony w ubiegłym roku. – Komisja przyznała nam dotacje w wysokości 66 proc. wartości inwestycji – mówi przedstawiciel GDDKiA. Oznacza to, że unijny grant wyniesie 224,3 mln euro (cała inwestycja jest warta 340 mln euro). – Projekt jest podzielony na dwie części i dlatego też zostaną rozpisane dwa przetargi, które wyłonią wykonawców. Pierwszy z nich wystartuje za 2-3 miesiące, a drugi w połowie roku – informuje Łukasz Dybkowski. Trasa ma zostać otwarta w 2010 roku. Nie są to jednak jedyne pieniądze, które GDDKiA dostanie z UE. Może także liczyć na 3,9 mln euro na przygotowanie inwestycji, które będą współfinansowane z funduszy unijnych na lata 2007-2013. Chodzi m.in. o dokończenie budowy autostrad A1 i A4 oraz dróg ekspresowych S3 i S19. Pozostałe środki trafią do PKP Polskie Linie Kolejowe oraz do samorządów. Kolej dostała ponad 6 mld euro na przygotowanie dokumentacji do projektów modernizacji dwóch linii kolejowych. Większe środki, bo 27 mln euro, KE przeznaczyła na dotacje do inwestycji wodno-ściekowych w Sieradzu oraz gminie Niepołomice. 280 mln euro zostało wygospodarowane w wyniku oszczędności w realizacji pozostałych projektów, które już wcześniej uzyskały dofinansowanie z Funduszu Spójności. Niestety, było to ostatnie dopuszczone przez KE przesunięcie środków w ramach tego funduszu. Kolejni beneficjenci muszą liczyć na pieniądze z programu Infrastruktura i środowisko w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.