Zarządzający ING TFI – trzeciego pod względem aktywów towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce – sądzą, że w tym roku będzie można piąty raz z rzędu zarobić na akcjach. Choć nie wykluczają większych wahań cen, spodziewają się wzrostu indeksu WIG o kilkanaście procent. Za taką prognozą przemawia wysokie tempo wzrostu gospodarki, które powinno zostać utrzymane. – Wzrost PKB w 2007 roku na poziomie 6 proc. nikogo nie powinien zdziwić – mówi Sebastian Buczek, prezes ING TFI. Dobrymi informacjami są również poprawiające się wyniki polskich spółek giełdowych, nadspodziewanie dobra koniunktura na rynkach światowych, a także dynamiczny napływ nowych środków do funduszy inwestycyjnych. W styczniu 2007 r. wartość aktywów funduszy wzrosła do 106,9 mld zł. Zdaniem Sebastiana Buczka prawdopodobne jest, że na koniec roku aktywa wszystkich funduszy wzrosną do 130–140 mld zł, choć ING TFI chce zwiększyć aktywa w swoim zarządzaniu szybciej niż rynek – nawet o 50 proc. Obecnie aktywa detalicznych funduszy ING na koniec 2006 roku wynosiły 10 mld zł. Elementami ryzyka są natomiast wysokie wyceny zwłaszcza małych i średnich spółek, a także zbyt wysoki – około 35-proc. – udział akcji w funduszach emerytalnych. – Perspektywicznymi branżami będą informatyka, spółki budowlane, banki, a także, na skutek zwiększających się wydatków konsumpcyjnych, firmy z sektora sprzedaży detalicznej – mówi Marek Świętoń, zarządzający funduszami w ING TFI. Pozytywnymi sygnałami dla rynku obligacji są niska inflacja i niższy od prognozowanego deficyt budżetowy oraz niższa podaż papierów dłużnych. – Dalszy dynamiczny wzrost gospodarczy i wyższe płace mogą zaowocować wzrostem inflacji w drugiej połowie roku, dlatego RPP będzie zmuszona podwyższać stopy procentowe – uważa Sebastian Buczek. ING TFI oczekuje zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych, które umożliwią przekształcenie wszystkich oferowanych funduszy w fundusz parasolowy. Może to nastąpić w drugiej połowie roku. Spółka wprowadzi w tym roku trzy nowe produkty, z czego jeden w ramach funduszu parasolowego. Pierwszy fundusz bądź subfundusz ma pojawić się w maju, a dwa kolejne w sierpniu. ING Investment Management jako pierwsza firma inwestycyjna na polskim rynku wdrożyła światowe standardy prezentacji wyników zarządzania aktywami, tzw. Gold GIPS (Global Investment Performance Standards). Jest to zbiór zasad dotyczący przygotowania, obliczania i prezentowania wyników, umożliwiający klientom porównywanie historycznych wyników inwestycyjnych.