Przedsiębiorca może zaciągać zobowiązania nie tylko związane z prowadzeniem firmy, na przykład wziąć kredyt na mieszkanie, zaciągnąć pożyczkę na remont mieszkania lub zakup prywatnego samochodu. Za te zobowiązania odpowiada majątkiem osobistym. Natomiast małżonek musi spłacić jego długi wówczas, gdy łączy ich wspólnota majątkowa i wyraził zgodę na wzięcie przez dłużnika kredytu lub pożyczki albo zaciągnięcie innego zobowiązania. Egzekucję z majątku wspólnego wierzyciel może wówczas przeprowadzić pod warunkiem, że na zaciągnięcie zobowiązania drugi małżonek zgodził się. Natomiast nie ma żadnego znaczenia, czy miał obowiązek tę zgodę wyrazić. Na nieco innych zasadach odpowiada małżonek, który jest przedsiębiorcą i zaciągnął zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wierzyciel może wówczas dochodzić roszczeń z przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a nawet wydania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi zadłużonego przedsiębiorcy. Sąd ogranicza jednak wówczas odpowiedzialność małżonka przedsiębiorcy do przedsiębiorstwa, które wchodzi w skład majątku wspólnego.
Osobista odpowiedzialność za zobowiązania firmy
Klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika sąd może wydać jednak tylko wówczas, gdy wierzytelności zostały zaciągnięte w związku z prowadzeniem firmy. W dodatku tę okoliczność wierzyciel musi udokumentować. Natomiast wierzyciel nie ma obowiązku udowodnić, że dłużnik miał zgodę swojego małżonka na każde zobowiązanie, które zaciągał w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak mąż (żona) odpowiada tylko wówczas, gdy małżonków łączy wspólnota majątkowa. Za zobowiązania firmy majątkiem osobistym odpowiada przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo bądź jako wspólnik w ramach spółki cywilnej. Odpowiedzialność majątkiem osobowym za zobowiązania firmy ciąży też na dłużnikach spółek osobowych. Wspólnik spółki osobowej jest przedsiębiorcą i dlatego odpowiedzialność małżonka za zobowiązania związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zależy od tego, jaki zakres tej odpowiedzialności obciąża go w związku z działalnością firmy. Wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W dodatku może też wnieść powództwo przeciwko wspólnikowi jeszcze zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Taka subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki nie dotyczy jedynie tych wierzytelności, które powstały przed wpisaniem jej do rejestru. Wspólnik odpowiada nawet za te zobowiązania spółki jawnej, które powstały przed dniem jego przystąpienia do niej. Natomiast wspólnik, który zawarł umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania, które powstały przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa jeszcze przed dniem utworzenia spółki. Z kolei partner (czyli wspólnik w spółce partnerskiej) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce. Nie odpowiada on również za zobowiązania spółki związane z działalnością osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera. Jednakże umowa spółki może przewidywać, że jeden albo kilku partnerów godzi się na ponoszenie odpowiedzialności na takich samych zasadach, jak wspólnik spółki jawnej.
Za co może odpowiadać małżonek wspólnika
Odpowiedzialność męża (żony) zależy od tego, na jakich zasadach za zobowiązania spółki odpowiada przedsiębiorca, który jest jego małżonkiem. Na przykład odpowiedzialność osobista za zobowiązania spółki komandytowej zależy od tego, jaki status w niej ma wspólnik. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Natomiast jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Z kolei komandytariusz przystępujący do istniejącej już spółki komandytowej odpowiada za te jej zobowiązania, które istniały już w momencie wpisania go do rejestru. Komandytariusz w razie zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek odpowiada też za zobowiązania tej firmy, które istniały już w momencie wpisu spółki do rejestru.
SYTUACJA MAJĄTKOWA W MAŁŻEŃSTWIE

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl