Komisja Europejska (KE) zakończyła postępowanie w sprawie naruszenia przez Polskę przepisów dotyczących numeru 112 - poinformowała KE dziś w komunikacie.

Komisja zarzucała Polsce brak informacji o miejscu, z którego z telefonu komórkowego wykonywane jest połączenie na europejski numer alarmowy 112. Zgodnie z przepisami UE, przekazywanie takich informacji muszą zapewnić operatorzy stacjonarni oraz komórkowi.

KE podała, że prawie połowa Europejczyków podróżujących za granicą nie jest w stanie podać dokładnej informacji o miejscu, w którym się znajduje, dzwoniąc pod numer alarmowy.

Postępowanie w sprawie Polski KE wszczęła w 2006 r. W lipcu br. nasze władze potwierdziły, że od 30 czerwca informacja taka jest już dostępna. Komisja sprawdziła to u wszystkich operatorów sieci komórkowych.

"Z przyjemnością zamykam sprawę numeru 112 przeciwko Polsce wraz z wprowadzeniem systemu przekazującego do centrum alarmowego informacji o miejscu, w którym znajduje się rozmówca. Obywatele UE powinni móc liczyć na sprawność służb alarmowych, które potrafią ich zlokalizować w trakcie połączenia z numerem 112, nawet jeśli dzwoniący nie wiedzą, gdzie się znajdują lub nie są w stanie tego wyjaśnić" - powiedziała cytowana w komunikacie komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding.

Przepisy telekomunikacyjne UE wymagają od państw członkowskich, aby udostępniły obywatelom bezpłatne połączenia z europejskim numerem alarmowym 112 na terytorium całego kraju z telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Informacje o miejscu, w którym znajduje się rozmówca operatorzy muszą udostępniać służbom alarmowym.

Numer alarmowy 112 wprowadzono, aby ułatwić dostęp do służb alarmowych we wszystkich państwach członkowskich UE

Od 2006 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie naruszenia przepisów w związku z brakiem lokalizacji rozmówców przeciwko 14 państwom członkowskim. Dziewięć z tych spraw zostało już zamkniętych (Belgia, Cypr, Grecja, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Polska, Portugalia).

Z kolei Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenia w trzech sprawach związanych z naruszeniem przepisów unijnych o numerze alarmowym 112: informacja o lokalizacji rozmówcy była dostępna jedynie częściowo na Słowacji, a nie była dostępna wcale z telefonów komórkowych na Litwie i w Holandii. Kolejna sprawa dotycząca Włoch jest rozpatrywana w sądzie.

Europejski numer alarmowy 112 wprowadzono w 1991 r., aby ułatwić dostęp do służb alarmowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie zapewniły bezpłatne połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od 2003 r. operatorzy telefoniczni muszą przekazywać służbom alarmowym informację o miejscu, w którym znajduje się dzwoniący.