Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, który w środę przejął aportem od Skarbu Państwa majątek przesyłowy o wartości prawie 950 mln złotych, dysponuje już majątkiem przesyłowym wartym 3 mld zł, poinformowała dziś spółka.

"(…) majątek przesyłowy o wartości prawie 950 mln złotych (…) został przekazany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ramach dywidendy rzeczowej z zysku za 2007 rok" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zgodnie ze zaktualizowaną "Polityką dla przemysłu gazu ziemnego" planowane jest wniesienie przez Skarb Państwa aportem majątku przesyłowego do Gaz-System jeszcze raz, w 2009 roku, w ramach dywidendy rzeczowej z zysku PGNiG za 2008 rok.

Obecnie Skarb Państwa posiada 100% akcji spółki

Gaz-System powstał w kwietniu 2004 roku w wyniku wydzielenia działalności związanej z przesyłaniem gazu ze struktur PGNiG. Obecnie Skarb Państwa posiada 100% akcji spółki, która zarządza siecią gazociągów o długości około ponad 9,7 tys. km.

W 2005 roku zawarta została wieloletnia umowa leasingu operacyjnego dotycząca składników systemu przesyłowego, na mocy której Gaz-System będzie stopniowo przejmować na własność poszczególne składniki tego majątku od PGNiG.

Celem funkcjonowania Gaz-System jest organizacja i zabezpieczenie transportu gazu ziemnego siecią przesyłową w skali całego kraju - niezależnie od źródła jego pochodzenia, a także równoważenie bilansu pracy sieci przesyłowej. Obecnie głównym klientem spółki jest PGNiG.

W roku obrotowym 2007/2008 spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 324 mln zł (wzrost o 113% w porównaniu do roku ubiegłego) i przychody ze sprzedaży na poziomie 1,55 mld zł (wzrost o 7%).