Postępowanie w tej sprawie zostało odwieszone, po tym jak NWZ Bogdanki nie podjęło uchwały w sprawie zmian w statucie spółki ograniczających możliwość wykonywania prawa głosu do 10 proc.

Enea przedłużyła zapisy do 21 października w celu uzyskania zgody UOKiK, ale zaznaczyła wtedy, że ma to charakter formalno-techniczny i tylko zapisy złożone do 15 października będą brały udział w transakcji, z uwzględnieniem proporcjonalnej redukcji. Do 15 października zostały bowiem złożone w wezwaniu zapisy przekraczające maksymalną liczbę akcji, jaką spółka zamierzała nabyć.

Enea wezwała do sprzedaży 21.962.189 akcji Bogdanki, uprawniających do 64,57 proc. głosów na WZA spółki, po 67,39 zł za papier. W wyniku wezwania Enea chciała mieć 22.448.969 akcji Bogdanki, uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów.(PAP)