Od kilku miesięcy szukałem zatrudnienia. Bez efektów. W końcu napisał do mnie przedstawiciel zagranicznej firmy i zaproponował mi pracę w roli pośrednika finansowego. Otrzymałem na swoje konto około 50 tys. zł. Wypłaciłem je i zgodnie z poleceniem przesłałem przekazem gotówkowym do kilku osób na Białoruś i Ukrainę. Część pieniędzy, która pozostała na koncie i miała stanowić moją prowizję, została zablokowana przez prokuraturę. Czy mogłem zrobić coś nielegalnego?
Tak. Osoby przeglądające internetowe witryny w poszukiwaniu pracy muszą uważać na oferty zamieszczane przez oszustów. Wiele z nich wpłaciło bezpowrotnie pokaźne zaliczki na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego pracodawcy lub zostało podstępnie wciągniętych w międzynarodowy proceder prania brudnych pieniędzy.
Reklama
Zablokowanie środków na rachunku bankowym czytelnika może być dla niego sygnałem, że sprawą przelewu zainteresował się bank lub organy ścigania. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że środki na rachunku pochodzą z przestępstwa (ostrzeżenie może przesłać zagraniczny bank obsługujący konto, z którego pochodził przelew), bank czytelnika mógł zablokować je maksymalnie na 72 godziny i skierować zawiadomienie do prokuratury. Następnie prokurator mógł wszcząć dochodzenie lub śledztwo i zablokować pieniądze na dłuższy okres. Jeżeli tak się stało, trzeba liczyć się z wezwaniem na przesłuchanie w charakterze świadka lub nawet podejrzanego.

Reklama
Działające za granicą i w Polsce grupy przestępcze wykorzystują coraz częściej niezwiązane z nimi osoby w celu wyprowadzenia wyłudzonych lub wykradzionych za pomocą złośliwego oprogramowania pieniędzy. Przelewy zamiast na rachunki właściwych odbiorców trafiają na konto tzw. słupów. Ci wypłacają je i przekazują w gotówce kolejnym osobom lub dokonują dalszego transferu środków w łańcuchu prowadzącym do konta przestępców. W zamian za to mogą sobie zatrzymać kilkuprocentową prowizję. Naiwne przyjęcie oferty pracy pośrednika finansowego, bez uprzedniej rzetelnej weryfikacji prawdziwych zamiarów pracodawcy, może skończyć się zarzutem popełnienia przestępstwa, współudziału w oszustwie czy paserstwa.
Podstawa prawna
Art. 106a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128).