"Wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych ma na celu zrównanie szans polskich sklepów, zrównanie konkurencji" - powiedział Kowalczyk.

"Stawka podatku wyniesie 2 proc. od przychodów ze sprzedaży, dla podmiotów z powierzchnią handlową większą niż 250 metrów kwadratowych. Szacujemy, że przewidywane wpływy dla budżetu z wprowadzenia tego podatku w skali rocznej wyniosą 3,4-3,5 mld zł" - dodał.

Według szacunków PiS, skumulowane dochody dla budżetu w latach 2016-2020 z tytułu wprowadzenia tego podatku, uwzględniające inflację i potencjalny wzrost sprzedaży, przekroczyłyby kwotę 14 mld zł.