Ratyfikacja umowy to ostatni formalny krok na drodze do członkostwa Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Polskie ministerstwo finansów uważa, że udział w banku, który powstał z inicjatywy Chin, stworzy nowe możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorstw. Polska jest udziałowcem Azjatyckiego Banku.

To oznacza, że będzie mogła mieć wpływ na podejmowane decyzje. Podpis pod umową o utworzeniu banku w imieniu Polski złożył dziś ambasador Mirosław Gajewski w siedzibie chińskiego MSZ, które jest depozytariuszem umowy.

Polska to jedno z ostatnich państw, które ratyfikowało tę umowę. Wkład Polski do banku ma wynieść około 830 mln dolarów.