Ze względu na inflację i wysokie ceny materiałów budowlanych Pracodawcy RP zaapelowali Ministerstwa Infrastruktury o waloryzację kontraktów inwestycyjnych zawartych przez firmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- Z uwagi na trudną sytuację rynku budowalnego spowodowaną dynamicznym wzrostem cen materiałów i usług, skokowym wzrostem inflacji oraz kosztów finansowania, które zwiększyły się z powodu gwałtownego wzrostu stóp procentowych, jako organizacja zrzeszająca firmy budowlane realizujące inwestycje infrastrukturalne w trybie zamówień publicznych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zwracają się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie stosownych działań zaradczych wobec skutków ww. czynników – czytamy w piśmie.

Jak zapewniono w dokumencie, dotychczas podjęte przez rząd oraz zamawiających publicznych decyzje w zakresie zwiększenia limitów waloryzacyjnych kontraktów inwestycyjnych zawartych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w branży budowlanej. - Apele oraz argumentacja podnoszona przez wykonawców w toku rozmów została wysłuchana i uwzględniona przez stronę publiczną – zwracają uwagę eksperci.

Efektem działań rządu było podpisanie aneksów do kontraktów zawartych przed 24 lutego 2022 r., mocą których zwiększono limity waloryzacyjne z 5 do 10 proc. Jednak zdaniem Pracodawców RP wprowadzone rozwiązania są niewystarczające. - Obecnie obowiązujące limity waloryzacyjne powodują, że wykonawcy realizujący publiczne inwestycje budowlane ponoszą straty – czytamy w piśmie.

Zdaniem Pracodawców RP aktualizacja limitów waloryzacyjnych jest niezbędna i uzasadniona. Pozostawienie limitów waloryzacyjnych na aktualnym poziomie nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb rynku i wzrostów cen i materiałów. Taki stan rzeczy może doprowadzić do istotnego osłabienia polskiego rynku zamówień publicznych, zaś w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do upadłości firm wykonawczych i podwykonawczych oraz niewykonywania i zrywania realizowanych już umów zawartych w trybie zamówień publicznych – brzmi stanowisko organizacja branżowej.

Pełna wersja dokumentu:

pdf icon Stanowisko dotyczące zwiększenia limitów waloryzacyjnych w kontraktach drogowych realizowanych na rzecz GDDKiA
pobierz plik