Reklama
Okładkę książki możemy z reguły zakwalifikować jako utwór plastyczny, podlegający ochronie prawa autorskiego. Art. 333 pr. aut. zezwala na korzystanie z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych w celu publicznej sprzedaży utworów, w zakresie uzasadnionym promocją sprzedaży. W przepisie tym, statuującym jeden z przypadków dozwolonego użytku chronionych utworów, mowa jest o korzystaniu z egzemplarzy utworów, nie zaś z samych utworów, które nie zostały zwielokrotnione. Dlatego w tym przypadku ten przepis nie znajdzie zastosowania. Jeżeli jednak wydawca sam dostarcza podmiotowi prowadzącemu księgarnię internetową książki do sprzedaży, to można uznać, że przez te czynności faktyczne doszło między stronami do zawarcia umowy licencji niewyłącznej, na mocy której internetowy księgarz może korzystać z okładek książek poprzez ich zamieszczenie w ofercie.
JOANNA HETMAN-KRAJEWSKA
Adwokat, Kancelaria Prawnicza Patrimonium