W sierpniu pracy nie miało ponad 23 miliony obywateli Unii, z czego ponad 17 i pół miliona w krajach strefy euro. Najniższy poziom bezrobocia ponownie odnotowano w Niemczech, gdzie bez pracy było 4,5 procent osób. Dobrze wypadły też Czechy, gdzie bezrobocie wyniosło 5 procent. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największy problem z zatrudnieniem miały Grecja i Hiszpania. W tym ostatnim kraju bez pracy było 22,2 procent obywateli.

Jeśli chodzi o Polskę to - według Eurostatu - bezrobocie w naszym kraju w sierpniu wyniosło 7,2 procent. Inne dane podał niedawno Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z metodologią GUS bez pracy w ubiegłym miesiącu było 10 procent Polaków.