Bernanke ocenia, że u podstaw obecnego kryzysu leży utrata zaufania inwestorów i konsumentów do systemu finansowego, i że pełne ożywienie w gospodarce nie nastąpi do czasu, aż na rynek nie powróci stabilizacja.

"USA potrzebują w przyszłym roku wszechstronnego przeglądu swoich struktur regulacyjnych" - ocenia Bernanke.

"Wydarzenia, jakich byliśmy świadkami w ciągu ostatniego roku lub nawet dwóch, wskazały na luki w systemach regulacyjnych" - uważa szef Fed.

"Kiedy wyjdziemy z obecnego kryzysu bardzo ważne będzie, by rozwiązać te kwestie najszybciej jak to możliwe i stworzyć strukturę regulacyjną, która będzie lepiej odpowiadać przyszłym wyzwaniom w gospodarce" - stwierdza Bernanke.