Tak. Bez zgody autora w celach informacyjnych można rozpowszechniać przeglądy publikacji i utworów już rozpowszechnionych, mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach (nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby), krótkie streszczenia rozpowszechnionych już utworów, a także rozpowszechnione już: sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne oraz aktualne zdjęcia reporterskie.

MICHAŁ FURA

Gazeta Prawna