Nie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy. Informacja zamówiona to z kolei taka, na którą odbiorca wyraził zgodę (np. podpisując formularz w sklepie na promocje, w zamian za podanie mejla, na który mogą przychodzić informacje o niej). GIODO nie jest organem właściwym w sprawie stosowania przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia postępowania w sprawach naruszenia tych przepisów. W sprawach dotyczących naruszenia tych przepisów należy zwracać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

MICHAŁ FURA

Gazeta Prawna