W czwartek 20go lipca w Warszawie odbyła się II edycja międzynarodowej konferencji „Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together’23”. Jeszcze w trakcie jej trwania organizatorzy na czele ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców stwierdzili, że udział i zaangażowanie prelegentów i gości przebił poprzednią edycję. Aby wysłuchać 59 ekspertów do Hotelu Hilton przybyło blisko 1000 uczestników.

Tak jak poprzednia edycja Konferencji „Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together” próbowała odpowiedzieć na pytania „czy inwestować w Ukrainie w czasie konfliktu?”, tak w połowie 2023 r. pytanie stawiane przez organizatorów i uczestników to „kiedy?”. Odpowiedź, która w jednym zdaniu podsumowała wszystkie głosy, które wybrzmiały w czwartek w Hotelu Hilton, padła z ust Andrzeja Kopyrskiego, Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego – „The time is Now”.

Na przeprowadzonych 5 sesjach plenarnych poruszono najważniejsze zagadnienia jak: atmosfera bilateralna w otoczeniu międzynarodowym, perspektywy inwestycyjne, finasowanie i gwarancje dla przedsiębiorców. Oto niektóre z wypowiedzi, które pokazują perspektywy otwierające się na rynku ukraińskim.

fot. materiały prasowe

Podczas pierwszej sesji Minister Michał Dworczyk - reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów podkreślił, że w badaniach dotyczących stosunku Ukraińców do innych państw Polska jest bezkonkurencyjnym faworytem z pozytywnym odbiorem przez 86% społeczeństwa. Jest to miara tego jak dobre relacje zostały zbudowane pomiędzy Polską a Ukrainą. Poparcie społeczne i odbiór polskich przedsiębiorstw i produktów w tym kontekście jest z pewnością najważniejszym kapitałem z którego możemy czerpać.

Na Konferencji gościła też grupa urzędników z Charkowa - drugiego największego miasta Ukrainy, na czele z jego burmistrzem Ihorem Terekhovem, który zagwarantował przychylność dla polskich firm i przejrzystość procesów inwestycyjnych.

Wracając do cytowanego Andrzeja Kopyrskiego, wypada wspomnieć, że KredoBank (należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) działa w Ukrainie nieprzerwanie od momentu wybuchu wojny. Wiceprezes Andrzej Kopyrski wskazał, że projekt odbudowy Ukrainy może być dla polskiej gospodarki szansą 100-lecia.

Horst Heitz - Przewodniczący SME Connect Steering Committee w Brukseli na sesji poświęconej UE stwierdził, że należy poprzez instytucje unijne jak również pojedyncze państwa wymóc na Ukrainie przeprowadzenie reform w kierunku ich zgodności z unijnym prawodawstwem. Szybka odbudowa infrastruktury jest natomiast kluczem do jej dalszego rozwoju.

Piotr Sabat - Członek Zarządu ds. rozwoju ORLEN podkreślił, że już przed wojną Grupa Kapitałowa była zaangażowana w działalność na rynku ukraińskim, głównie w sektorze paliwowym. Podkreślił, że rynek ten stanowi duże wyzwanie ze względu na obowiązującą tam legislację i normalizację rynku energetycznego. Czynnikiem, który wpływa na ukraiński rynek jest szara strefa obrotu paliwami. Niemniej ORLEN na bieżąco analizuje to co dzieje się w Ukrainie i perspektywy rozszerzenia tam działalności.

Jan Sarnowski – Członek Zarządu KUKE S.A. stwierdził, że wyzwaniem jest nadal odbudowa łańcuchów dostaw. Niemiej zwraca uwagę fakt, że zamknięcie rynku dla produktów z Rosji pozwoliło zastąpić je produktami polskimi, zwłaszcza w branży spożywczej. KUKE jako jedyny ubezpieczyciel zagraniczny pozostał na rynku po wybuchu konfliktu i udziela poręczeń na zasadach przedwojennych. W tym czasie co prawda o 1/3 zmniejszyła się ilość podmiotów eksportujących, ale te które pozostały na rynku zwiększyły swój udział o 40%.

Jak ogromne fundusze zostały uruchomione na odbudowę Ukrainy opisał podczas swojej wypowiedzi Luca Ponzelini – Zastępca Kierownika Działu Bankowości Wspólnoty Europejskiej w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Kilka tygodni przed Konferencją EBI wraz z Komisją Europejską podpisało umowę o gwarancjach na sumę 375 mln EUR przeznaczonych dla sektora MŚP. Do tej pory programy państw członkowskich opiewały na sumę 600 mln EUR. W ten sposób do dyspozycji potencjalnych inwestorów będą gwarancje opiewające na niemal 1 mld EUR.

Zebrani na sesjach plenarnych uczestnicy dyskusji przedstawili bardzo obszerny zakres perspektyw, natomiast szczegółowo na temat 4 rynków: energetycznego, cyfrowego, zdrowotnego i rynku pracy wypowiedzieli się polscy i zagraniczni goście podczas przeznaczonych dla nich sesji branżowych.

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP / fot. materiały prasowe

Jak podsumował Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak „kto będzie pierwszy na ukraińskim rynku będzie miał najwięcej czasu na jego dominację”. ZPP jako jedyny związek przedsiębiorców w Polsce służy pomocą na terenie Ukrainy poprzez swoje biura w Kijowie, Lwowie Łucku i Winnicy.

Całą konferencję, wraz sesjami branżowymi będzie można zobaczyć wkrótce na kanale YouTube Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

fot. materiały prasowe