Zaznaczył, że są to wyniki komisji, z których spłynęły protokoły. Jaka będzie ostateczna kwota, trudno w tej chwili ocenić. Marek Sawicki przyznał, że przewidziana w budżecie na pomoc kwota 450 milionów złotych nie zadowala rolników.

Szef resortu rolnictwa powiedział, że dalsza pomoc uzależniona jest od stanowiska Komisji Europejskiej. Przypomniał, że złożył w Brukseli wniosek o pomoc dla polskich producentów bydła mlecznego i mięsnego na kwotę 816 milionów euro. O jego losach zdecyduje poniedziałkowe spotkanie unijnych ministrów rolnictwa. Marek Sawicki poinformował, że rozmawiał w tej sprawie ze swoim francuskim odpowiednikiem i obaj będą wnioskować, by w razie potrzeby posiedzenie przedłużyć do wtorku tak, aby nie odkładać ostatecznych rozstrzygnięć
Minister Marek Sawicki rozmawiał dziś z rolnikami podczas trwających w Siedlcach Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym.