Wyroby przemysłowe i farmaceutyczne na czele. Tuż za nimi dobra konsumpcyjne i transport. Firma doradcza Deloitte ogłosiła raport dotyczący sytuacji firm w Europie Środkowej.

W zestawieniu znalazły się między innymi przedsiębiorstwa z Węgier, Rumunii, Czech i Ukrainy.W raportu wynika, że nasze firmy są w bardzo dobrej kondycji. Stanowią najliczniejszą reprezentację w badaniu. W tym roku powiększyła się ona o osiem spółek. Jest to spowodowane między innymi bardzo kiepską sytuacją firm ukraińskich, których część, z powodu niskich przychodów, wypadła z zestawienia. W sumie w raporcie znalazły się firmy z 18 krajów.

Przychody wszystkich odnotowanych spółek skurczyły się w xeszłym roku o prawie 2 procent i wyniosły ponad 680 miliardów euro. Jednak sektor przemysłowy odnotował w tym czasie wzrost o ponad 3 procent, a branża motoryzacyjna odnotowała zysk przychodów o ponad 6 procent. Od dna odbiła się branża budowlana, która odnotowała przyrost zysku o prawie 5 procent.
W wyjątkowo złej kondycji są spółki energetyczne, które z powodu ciepłych zim i coraz niższych cen surowców odnotowują systematyczne straty.
Z zestawienia wynika, że polskie przedsiębiorstwa są jednymi z najbardziej dochodowych w naszej części Europy. Przed nami jest tylko Rumunia.