Choć język angielski w biznesie ma już dziś konkurencję głównie ze strony języka niemieckiego i francuskiego, to jednak jego pozycja wydaje się być nadal niezagrożona. Z myślą o tych, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności językowe „Dziennik Gazeta Prawna” przygotował cykl broszur, które dołączone będą do wydań od 7 do 9 września. W książkach znajdują się dialogi, ćwiczenia, wyjaśnienia gramatyczne, słownictwo, skróty, a na płycie nagrania do ćwiczeń z książką, dialogi i wymowa słów.

Kurs obejmuje 12 lekcji (po 6 w każdej książce, które ukażą się 7 i 8 września).

Każda lekcja składa się z trzech sekcji: części tematycznej wprowadzającej słownictwo, części konwersacyjnej rozwijającej umiejętność tworzenia wypowiedzi w różnych sytuacjach oraz części użytkowej kształcącej umiejętność tworzenia korespondencji biznesowej, zawierającej wzory pism i dokumentów itp.

Na każdą lekcję składa się kilkanaście ćwiczeń wprowadzających tematykę lekcji, utrwalających poznany materiał oraz sprawdzających stopień opanowania poznanych funkcji językowych i słownictwa, z czego 4 zakładają naukę z płytą CD (ukaże się 9 września) , co daje możliwość kształcenia rozumienia ze słuchu, rozwijania słownictwa oraz nauki poprawnej wymowy, a pozostałe ćwiczenia poprzez naukę z podręcznikiem uczą, jak stosować poznane zwroty w konkretnych sytuacjach oraz utrwalają materiał lekcji.

Reklama

Każda lekcja wzbogacona jest o powtórki gramatyczne zawierające niezbędne informacje, pomagające w tworzeniu samodzielnych wypowiedzi. Dodatkowo książki zawierają praktyczne ramki, wskazujące na specyfikę niektórych konstrukcji leksykalnych.