PZU może podpisać do końca tego roku kolejną umowę przejęcia aktywów bankowych, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski.

"Jesteśmy zaangażowani w procesy związane z akwizycją innych banków, bo cały czas realizujemy strategie konsolidacji. Potwierdzam, że jest możliwe podpisanie kolejnej umowy" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

W jego ocenie, kwestia przewalutowania kredytów w CHF, proponowany podatek bankowy dla sprzedających aktywa bankowe będzie elementem, który może spowolnić ten proces.

"Od początku deklarowaliśmy, że jesteśmy zainteresowani akwizycją w schemacie, gdy sprzedający bierze na siebie ryzyko przewalutowania. Z naszej perspektywy to nie zmienia ceny" - podkreślił.

Dąbrowski poinformował, że spodziewa się, iż w ciągu 1-2 miesięcy PZU zamknie postępowanie przejęcia aktywów Alior Banku.

"Jesteśmy w procesie uzyskiwania zgód. W ciągu miesiąca, dwóch powinniśmy zamknąć postępowanie w Polsce"- powiedział Dąbrowski.

Na początku sierpnia PZU otrzymał zgodę Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Alior Banku. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale ubezpieczyciel chce być konsolidatorem rynku bankowego.

Prezes PZU Andrzej Klesyk mówił w lipcu, że ubezpieczyciel może kupić 2-4 banki, by "złożyć je razem".

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec 2014 r.