Rosnąca popularność wirtualnych zakupów przekłada się na wzrost liczby płatności dokonywanych przez kupujących. Zauważalny jest wzrost liczby płatności dokonywanych poprzez przelewy i transakcje elektronicznymi instrumentami płatniczymi.
Zakupy przez internet zyskują wśród Polaków coraz większą popularność. Specyfika tego rodzaju transakcji (np. brak możliwości obejrzenia towaru, brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym) wyraża się również w specyficznej formie dokonywania zapłaty za nabywane dobra.
Handel elektroniczny, obserwowany z perspektywy dynamiki rozwoju, staje się jedną z najprężniej funkcjonujących gałęzi gospodarki elektronicznej. Pomimo wyraźnej tendencji wzrostowej odsetek osób dokonujących zakupów w Internecie w Polsce jest znacząco różny od liczby internautów korzystających ze sklepów internetowych za granicą. Tytułem przykładu: w 2007 roku w sklepach internetowych zaopatrywało się 42 proc. polskich internautów, podczas gdy rok wcześniej było ich jedynie 26 proc. W tym samym czasie w Europie Zachodniej i USA było to odpowiednio 97 i 94 proc.