Inwestor nie zapłaci podwykonawcy
10 lipca Sąd Najwyższy orzekł, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 6471 par. 5 k.c. (solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę), sygn. akt III CZP 45/15.
Więcej: sn.pl
Kredyty technologiczne
5 sierpnia Sejm uchwalił nowe zasady udzielania kredytów dla MSP na innowacje technologiczne. Kredytów technologicznych będą w dalszym ciągu udzielać banki komercyjne. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej. Maksymalną wysokość premii zwiększono z 4 do 6 mln zł. Przedsiębiorca będzie teraz składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK.
Więcej: sejm.gov.pl
Restrykcje w umowach na czas określony
5 sierpnia prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Regulacja ogranicza nieuzasadnione i niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie umów o pracę na czas określony. Okres zatrudnienia na takich umowach, a także łączny okres zatrudnienia na ich podstawie między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy. Łączna liczba tych umów nie może zaś przekraczać trzech. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia.
Więcej: prezydent.pl
Nowa procedura dla znaków towarowych
5 sierpnia posłowie znowelizowali prawo własności przemysłowej. Zmieni się dotychczasowy system rejestracji znaków towarowych z badawczego na sprzeciwowy. Urząd patentowy sporządzi dla zgłaszających nowe znaki zawiadomienia o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu. W rezultacie może to prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak.
Więcej:sejm.gov.pl
Rekord ofert pracy
7 sierpnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że pracodawcy w lipcu zgłosili do urzędów pracy ponad 117 tys. ofert zatrudnienia. Tak dobrego wyniku w lipcu nie było od 2001 r. W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1587 tys. osób. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys., i był to najsilniejszy spadek na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
Więcej: mpips.gov.pl
Inwestycja w Suwałkach
10 sierpnia Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej firmie Lainer. Spółka specjalizuje się w wykonywaniu posadzek żywicznych oraz betonowych. Zainwestuje w Suwałkach 6 mln zł. Uruchomienie produkcji nastąpi w połowie 2018 r.
Więcej: mg.gov.pl
Wzrost eksportu towarów
12 sierpnia resort gospodarki podał, że według wstępnych danych GUS wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 2015 r. osiągnęła 87,2 mld euro. Tym samym była wyższa o 6,7 proc. niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Szybciej niż przeciętnie zwiększył się m.in. eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 10,6 proc.) i ceramicznych (o 7,1 proc.).
Więcej: mg.gov.pl
Termin przekazania składek
20 sierpnia upływa termin zapłaty składek na PFRON za lipiec. Do tego dnia należy również zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec.