Główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK Janusz Szewczak uważa, że wyrok Trybunału w sprawie kas SKOK jest niebezpieczny, bo ogranicza wolność gospodarczą . Trybunał rozpatrywał skargi polityków PiS i prezydenta odnoszące się do zakresu kontroli kas przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zdaniem posłów i senatorów PiS - możliwość ingerencji KNF jest zbyt szeroka . Trybunał nie podzielił tych zastrzeżeń, uznał natomiast, że niezgodny z Konstytucją jest tylko artykuł 60 ustawy o SKOK-ach który nakłada jednakowy nadzór na wszystkie kasy bez uwzględnienia ich wielkości.

Janusz Szewczak uznał, że wyrok Trybunału w sprawie kas jest niebezpieczny i może szkodzić wszystkim podmiotom gospodarczym. "Pokazuje, że dla celów ekonomizacji życia publicznego można bardzo daleko ingerować w działalność tych podmiotów i przedkładać racje ekonomiczne, biznesowe ponad poczucie sprawiedliwości czy praworządności" - mówił Janusz Szewczak.

Reklama

Główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK podkreślał, że zakwestionowany został artykuł 60 ustawy o SKOK-ach, zatem - jak się wyraził - politycy rządzący oraz KNF nie powinni przejawiać tryumfalizmu.