Instytucje finansowe będą walczyć z projektem posłów PO. Dotyczy on zadłużonych w obcej walucie, w szczególności franku szwajcarskim. Związek Banków Polskich przekazał instytucjom państwowym ekspertyzy podważające poselski projekt.

Wiceprezes Związku Banków Polskich, Jerzy Bańka powiedział IAR, że instytucja zamówiła dwie ekspertyzy. Przygotował ją profesor Cezary Kosikowski. Według niej, pomysł posłów Platformy Obywatelskiej, może ingerować w funkcjonujące umowy, pod kątem naruszenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i wywłaszczenia.

Drugą ekspertyzę przygotowała kancelaria Linklaters. Dotyczy ona umów międzynarodowych i skutków ingerencji państwa w działalność przedsiębiorców zagranicznych. Ingerencja ta, według ekspertyzy może przynieść szkody w działalności. Kancelaria na przykładzie państw Ameryki Południowej wskazuje, że rządy tych państw musiały wypłacić odszkodowania inwestorom zagranicznym.

Bankowcy spodziewają się, że w miarę zbliżania się wyborów parlamentarnych politycy różnych partii będą prezentować swoje pomysły na rozwiązanie kredytów walutowych. Ekspertyzy mają być odpowiedzią na nie.

Ekspertyzy przekazano do: Sejmu, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesowi NBP, przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego oraz ministrowi finansów.