Pytanie, czy należy obarczać banki specjalnym podatkiem, stało się znowu przedmiotem debaty publicznej. Podręczniki ekonomii podpowiadają, że ekstrapodatek może zostać nałożony na branżę, która trwale osiąga wyższą stopę zysku niż pozostała część gospodarki, wykorzystując swoją monopolistyczną pozycję i dyktując odbiorcom ceny. Dzieje się tak, jeśli koszty i ryzyko wejścia do danej branży są zbyt wysokie lub napływ kapitału do niej jest sztucznie ograniczany. Czy te warunki dotyczą współczesnego sektora bankowego?
Działalność bankowa jest licencjonowana i wymaga spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego. Nie to jednak stanowi główną barierę dostępu do sektora, czego dowodem jest funkcjonowanie banków regionalnych lub małych banków spółdzielczych. Istnieją bowiem inne czynniki, które ograniczają konkurencyjność w sektorze bankowym.