Do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie można wpisać zagranicznego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), który przewiduje możliwość wpisania do rejestru przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nieposiadającego siedziby na terytorium RP. Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało nowe rozwiązania, proponuje, aby dane telekomunikacyjne upadłego operatora lub dostawcy usług telekomunikacyjnych przejmował prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Zmiany mają też uporządkować pojęcia prawne znajdujące się obecnie w ustawie.
Projekt nakłada też na operatorów obowiązek dostarczenia regulaminu świadczenia usług abonentowi oraz innym użytkownikom, a także wyraźnego podania informacji o zmianach w umowie lub cenniku do publicznej wiadomości.
- Podjęto próbę uporządkowania obligatoryjnych elementów treści umów i regulaminów zawieranych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych - mówi Renata Fidos-Flaga, radca prawny z Kancelarii Chałas i Wspólnicy.
Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP, uważa, że dzięki nowym zapisom zachowana zostanie równowaga pomiędzy uprawnieniami klienta a interesem przedsiębiorcy.
- Zmiany idą w dobrym kierunku, a praktyka oraz konieczność wyważenia interesów operatora i użytkowników wymagają dokładniejszego opisania - mówi Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

UKE przejmie dane

Możliwe będzie przejęcie danych telekomunikacyjnych, m.in. informacji o tym, do kogo kierowane było lub od kogo pochodziło połączenie, od upadłego operatora publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Przejęcia dokonywać ma prezes UKE w przypadku ogłoszenia upadłości lub braku następcy prawnego podmiotu, który zakończył działalność telekomunikacyjną. Ponadto prezes prowadzić ma centralną bazę numerów przeniesionych. W celu jej aktualizacji operatorzy publiczni sieci telefonicznych będą musieli połączyć z tą bazą swoje sieci bezpośrednio lub za pomocą sieci innego operatora.
- Stworzenie systemu wspierającego proces przenoszenia numerów było postulowane przez przedstawicieli operatorów od dłuższego czasu - mówi Elżbieta Sadowska, rzecznik prasowy sieci Plus.

W polskim rejestrze

Po nowelizacji przedsiębiorca telekomunikacyjny nieposiadający siedziby na terytorium RP, ale zamierzający świadczyć usługi w Polsce, będzie mógł być wpisany do polskiego rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Natomiast obowiązek przedstawienia numeru rejestracji będą miały jedynie podmioty, które posiadają taki numer, a nie takie, które działają w państwie pochodzenia bez konieczności rejestracji. Wprowadzi się też możliwość zwolnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z zapewnienia warunków dostępu i utrwalania treści przekazów telekomunikacyjnych i danych związanych z tymi przekazami wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Projekt przewiduje także, że niektóre rodzaje działalności telekomunikacyjnej nie będą podlegały obowiązkowi wykonywania planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Zakres zawartości planów przedsiębiorców zostanie ograniczony.