W dalszym ciągu nie ma zgody resortów gospodarczych na wiele proponowanych rozwiązań, dlatego prezes Urzędu Zamówień Publicznych oprócz nowego projektu nowelizacji, przedstawi też drugi protokół rozbieżności.

Różnice zdań dotyczą m.in. likwidacji trybu zapytania o cenę. Przeciw takiemu rozwiązaniu jest np. Ministerstwo Skarbu Państwa oraz NBP. Wskazują, że jest to jeden z częściej stosowanych sposobów udzielania zamówień. Z kolei UZP uzasadnia, że zapytanie o cenę nie jest przewidziane przez dyrektywy unijne a ponadto funkcjonowanie dwóch podobnych trybów - zapytania i licytacji elektronicznej, nie jest potrzebne.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma zastrzeżenia do przekazania rozpoznawania skarg dotyczących zamówień tylko Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Wskazuje, że to kolejne obciążenie sądów warszawskich kosztem pozostałych sądów.

Nie ma zgody także w kwestii sankcji za celowe nieuzupełnienie dokumentów, które wykonawcy wykorzystują do ustalania wyników przetargu. Kontrowersje wzbudza też regulacja dotycząca poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl