Dziennik Gazeta Prawna to jedyny tytuł na rynku, który w maju zyskał czytelników. Nakład drukowanej wersji wzrósł o 15 proc. Czytają nas głównie menedżerowie i przedstawiciele wolnych zawodów
Jedynym tytułem, który zanotował wzrost sprzedaży wersji drukowanej, jest Dziennik Gazeta Prawna – jasno wynika z ostatnich danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) obejmujących najnowsze wyniki pochodzące z maja 2015 r. Sprzedaż ogółem, zarówno w kioskach, jak i w prenumeracie, łącznie gazet drukowanych i e-wydania wyniosła średnio 46 864 egzemplarze dziennie.
Czołówka najlepiej sprzedających się tytułów w Polsce pozostaje bez zmian, choć każdy z liderów zanotował spadki w segmencie drukowanych wydań. Pierwszy jest „Fakt” ze sprzedażą ogółem wynoszącą 305,9 tys. egzemplarzy, drugie miejsce należy do „Gazety Wyborczej” (155,6 tys. egzemplarzy), podium zamyka „Super Express” z wynikiem 143,9 tys. egzemplarzy.
Kto czyta Dziennik Gazetę Prawną? Jeśli przyjąć, że potencjalnych czytelników prasy jest w Polsce ok. 31 mln, to spośród nich w okresie od maja zeszłego roku do maja br. DGP czytało średnio 286,4 tys. osób – wynika z danych zebranych przez Polskie Badania Czytelnictwa (PBC). Jak przystało na tytuł zaliczany do segmentu prasy branżowej, najliczniejsza grupa odbiorców (ok. 115,6 tys.) to menedżerowie i przedstawiciele wolnych zawodów. To więcej niż 40 proc. wszystkich czytelników. DGP jest też popularny w grupie pracowników umysłowych, do której zaliczono 76,2 tys. osób, czyli co czwartego czytelnika, i wśród właścicieli firm, stanowiących niecałe 15 proc. odbiorców. W gazecie coś dla siebie znajdowali też emeryci i renciści (8,1 tys.) czy studenci i uczniowie (5,6 tys.).
Jeśli chodzi o dochody czytelników, dominują osoby zarabiające powyżej 3 tys. zł (112,9 tys. czytelników, czyli 39,4 proc.). Grupa ta ma niewielką przewagę nad osobami zarabiającymi od 2001 do 3000 zł (106,4 tys. osób). Co trzeci czytelnik DGP mieszkał na wsi. Niemal co piąty w dużym mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. A dla więcej niż czterech piątych ważnym źródłem codziennych informacji jest internet.
Dla jednej trzeciej czytelników DGP najbardziej interesująca jest tematyka prawna, szczególnie omówienia ustaw i nowych przepisów. „Bardzo często lub zawsze” takie informacje czytało 102,3 tys. osób. Zainteresowaniem cieszyły się też materiały dotyczące gospodarki, które „często czyta” trochę niżej niż 125,5 tys. osób (ok. 43 proc.). Odbiorcy chętnie sięgali też po tematy dotyczące polityki – „często czyta” nieco ponad 40 proc. czytelników. Mniej więcej co trzeci z nich (od 90 do ok. 102 tys. osób) „często czyta” teksty dotyczące finansów osobistych, finansów państwa, afer gospodarczych czy korupcyjnych.
Równolegle do DGP czytelnicy najchętniej sięgali po „Gazetę Wyborczą” (39 proc.) oraz „Rzeczpospolitą” (28,6 proc.), a z tygodników – po „Newsweek” (ok. 30 proc.), a co czwarty z nich przegląda „Politykę”, „Tele Tydzień” i „Wprost”.

286 644 osoby przeczytały Dziennik Gazetę Prawną w ciągu ostatniego roku

80 proc. osób czytających DGP na bieżąco korzysta z internetu

14,8 proc. czytelników DGP to właściciele firm