- Rząd RP aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej na rzecz zawarcia umowy o wolnym handlu z USA. Liczymy, że TTIP przyniesie korzyści Polsce oraz wzmocni pozycję UE i USA na globalnym rynku – powiedział podsekretarz stanu w MG Andrzej Dycha podczas wystąpienia w Podkomisji ds. Umów Handlowych UE z Państwami Trzecimi. Dyskusja odbyła się 8 lipca 2015 r. w Sejmie.

Wiceminister Dycha podkreślił, że największym beneficjentem umowy będą konsumenci, którzy dzięki niej powinni uzyskać dostęp do tańszych usług o lepszej jakości. - Naszym priorytetem jest, aby TTIP był umową ambitną, zawartą z poszanowaniem interesów wszystkich stron i po uwzględnieniu wszystkich ważnych postulatów – stwierdził. Podkreślił, że do najważniejszych obszarów negocjacyjnych można obecnie zaliczyć: zakres liberalizacji w handlu artykułami rolnymi, dostęp do rynku w niektórych sektorach usługowych dostęp do rynku zamówień publicznych, kwestie uwzględnienia w umowie zapisów dot. liberalizacji handlu energią oraz przyjęcie odpowiedniej formuły zapisów dot. rozstrzygania sporów inwestor – państwo (ISDS).

- Różnice interesów i kwestii technicznych wpisują się w charakter pracy nad każdym tego rodzaju porozumieniem. Naszym zadaniem jest mądrze je rozwikłać i uzgodnić wspólne podejście – powiedział wiceminister Dycha. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, który przedstawił stan negocjacje umowy TTIP przed 10. rundą negocjacyjną z perspektywy USA.