Aktywne społeczeństwo, innowacyjna gospodarka i sprawne instytucje - to główne założenia polskiej wersji Strategii Lizbońskiej na lata 2008 - 2010.

Wicepremier, szef resortu gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział we wtorek, że w przyszłym tygodniu rząd ma przyjąć Strategię. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o to, aby "europejskie społeczeństwo jak najdłużej zachowywało aktywność zawodową i obywatelską".

"Innowacyjność będzie decydowała o konkurencyjności (polskiej gospodarki) w skali europejskiej i globalnej" - powiedział.

"Innowacyjność gospodarki jest ważna, gdyż kończy się czas konkurowania tanią siłą roboczą"

W opinii Pawlaka, innowacyjność gospodarki jest ważna, gdyż kończy się czas konkurowania tanią siłą roboczą. "Dzisiaj wyznacznikiem sukcesu jest pomysłowość, zaradność, umiejętność zaangażowania wysoko wykwalifikowanych pracowników" - powiedział.

Zdaniem wicepremiera, ważne jest też, aby rząd podejmował działania na rzecz upraszczania polskiego prawa i usprawniania instytucji publicznych.

Zwrócił uwagę, że w ramach pakietu gospodarczego rząd przewidział projekt umożliwiający przedsiębiorcom rozliczanie się w walutach wymienialnych.