Rok temu Kulczyk kupił Ciech od Skarbu Państwa za 620 mln zł, dziś spółka jest warta 1,5 mld zł. Ten sam Ciech przysporzył jednak biznesmenowi wizerunkowych kłopotów. Pojawiły się zarzuty w kontekście afery taśmowej o zmowę przy sprzedaży. Kulczyk wedle zeznań kelnerów miał się przed prywatyzacją Ciechu spotykać w tej sprawie z Pawłem Grasiem czy Pawłem Tamborskim, gdy był on podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

Drugie miejsce w rankingu najbogatszych Polaków 2015 roku zajmuje Zygmunt Solorz - Żak. Majątek tego magnata medialnego, założyciela Telewizji Polsat jest wart 12,5 mld zł.
Kolejne miejsca w rankingu "Wprost" zajmują Michał Sołowow (majątek 8,3 mld zł), Dariusz Miłek (5,3 mld zł) i Leszek Czarnecki (5,2 mld zł). Listę zamyka była żona najbogatszego Polaka, Grażyna Kulczyk z majątkiem wartym 2,7 mld zł.