Nowelizacja prawa zamówień publicznych (p.z.p.) została właśnie opublikowana w Dz.U. z dnia 11 maja 2007 r. nr 82, poz. 560. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 11 czerwca 2007 r. Przepisy dotyczące utworzenia zawodowego arbitrażu zaczną obowiązywać po upływie pięciu miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 12 października 2007 r. Najwcześniej, bo już 26 maja 2007 r., wejdą w życie przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na nowych arbitrów (członków Krajowej Izby Odwoławczej).

Nowelizacja p.z.p. zakłada podwyższenie progu podstawowego, od którego zależy obowiązek stosowania p.z.p., z obecnych 6 tys. euro na 14 tys. euro. Procedury uproszczone będą mogły być stosowane w zamówieniach od 14 tys. euro do progów unijnych. Dzięki temu nastąpi przyspieszenie i uproszczenie procesu udzielania zamówień publicznych.

W razie sporu z zamawiającym wykonawcy będą mogli odwoływać się do niezależnych arbitrów tylko w postępowaniach, których wartość przekroczy 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową lub 211 tys. euro w przypadku samorządów.

ZMIANY W USTAWIE

  • powstanie Krajowa Izba Odwoławcza
  • do 14 tys. euro nie trzeba stosować p.z.p.
  • od 14 tys. euro do progów unijnych postępowanie uproszczone

Ewa Grączewska-Ivanova

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl