Całkowite koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 4,7% r/r w I kw. 2015 r. (wobec wzrostu o 3% kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 4,7% r/r, a pozapłacowe również o 4,7% r/r. W sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 5,4%, w sektorze budownictwa 5,9%, zaś w usługach sięgnął 5,2%. W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się w I kw. br. o 2,5% r/r.