Dobiega końca przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Dotychczas stosowne dokumenty złożyło niemal milion dwieście tysięcy rolników. Uprawnionych jest jeszcze ponad sto pięćdziesiąt tysięcy.

W tym roku po raz pierwszy system dopłat przybrał nową formułę. Najbardziej aktywni mogą liczyć na wsparcie sięgające 500 euro za hektar - twierdzi prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Gross. Chodzi o fundusze dotujące produkcję: bydła, krów, owiec ale również owoców miękkich, buraków, tytoniu czy ziemniaków. Dodatkowe pieniądze przewidziano też dla posiadaczy gospodarstw od 3 do 30 hektarów oraz młodych rolników do 40. roku życia.

W praktyce, wnioski można będzie wysyłać jeszcze przez kilka tygodni. Wiążą się z tym jednak redukcje w płatności - dodaje prezes Gross. Do 10 lipca za każdy roboczy dzień zwłoki zostanie potrącony jeden procent należnych płatności. Dla przykładu, dwudziestodniowe spóźnienie skutkuje redukcją wysokości dopłat dopłat o jedną piątą.

Dziś wszystkie biura powiatowe Agencji będą czynne od 7.30 do 15.30. W poniedziałek od 7.30 do 20.00.