Rząd prognozuje, że na koniec 2016 roku bezrobocie w Polsce będzie wynosiło 9,8 procent. Na przyszłym rok przewidziano też dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników budżetówki, które od 2010 roku były zamrożone. Na ten cel przeznaczono około 2 miliardów złotych.

Rada Ministrów przedstawiła także propozycję wzrostu płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie w przyszłym roku ma wzrosnąć o sto złotych - do 1850 złotych. Ta propozycja zostanie przedstawiona Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Rząd przyjął również projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym. Postanowiono między innymi, że Komitet Stabilności Finansowej będzie odpowiedzialny za obserwowanie sytuacji na rynku finansowym i zapobieganie zagrożeniom. Jego zadaniem, będzie też zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym.
Przyjęty został projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem dokumentu jest między innymi "wzmocnienie potencjału Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego wspierającego rozwój gospodarczy" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rada Ministrów zaakceptowała też zaproponowany przez ministra pracy projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym sposobem porozumiewania się rządu z przedstawicielami pracowników i pracodawców.