Monika Kurtek uważa, że gospodarka może się rozwijać jeszcze szybciej niż zakłada rząd i niewykluczony jest wzrost gospodarczy powyżej 4 procent. Ekonomistka dodaje, że założenia dotyczące inflacji wydają się realistyczne.

W ubiegłym tygodniu w Polskim Radiu RDC minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział też, że rząd zajmie się planami podwyżek w budżetówce. Na ten cel ma trafić około 2 miliardów złotych. Płace sfery budżetowej są zamrożone od 2009 roku. Według najnowszych projektów, wzrosnąć miałaby też płaca minimalna - do 1850 złotych. Wynosiłaby więc o sto złotych więcej niż obecnie.

Rada Ministrów zajmie się też projektem ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym. Dokument zakłada między innymi powstanie Rady do spraw Ryzyka Systemowego, która miałaby obserwować sytuację na rynku finansowym i zapobiegać zagrożeniom. W jej skład wchodziliby między innymi prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finansów i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Zwiększeniu przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku finansowym mają też służyć zmiany w prawie bankowym, którymi rząd także się zajmie na dzisiejszym posiedzeniu.